about ADRA

TẢI "TÓM TẮT VỀ ADRA"

Cơ quan Phát triển và Cứu trợ Cơ Đốc Phục Lâm (ADRA) được sáng lập bởi Hội thánh Cơ Đốc Phục Lâm nhằm theo gương Đấng Cứu Thế phụng sự và chăm lo cho những người cần đến. Nói một cách đơn giản, ADRA cải thiện cuộc sống của người dân trên khắp thế giới. Tổ chức tìm đến những nơi nghèo khổ, những nơi có sự bất bình đẳng trong xã hội và những nơi cần được giúp đỡ để hành động nhằm xoá bỏ những vấn đề này.

ADRA đang thay đổi thế giới ở trên 120 quốc gia trên khắp toàn cầu không phân biệt giới tính, tuổi tác, sắc tộc, chính trị hay tôn giáo. ADRA tại Việt Nam đang thực thi nhiệm vụ của mình nhằm thay đổi thế giới trên dọc chiều dài đất nước Việt Nam.

Tổ chức ADRA

Cơ quan Phát triển và Cứu trợ Cơ đốc Phục Lâm là một tổ chức nhân đạo toàn cầu của Hội thánh Cơ đốc Phục Lâm thể hiện tình yêu và lòng nhân từ của Chúa.

statements

Sứ mệnh của ADRA

ADRA chung tay với những người nghèo và người gặp hoàn cảnh khó khăn để làm nên một sự thay đổi công bằng và tích cực thông qua việc nâng cao sự hợp tác và hành động có trách nhiệm.

Tầm nhìn của ADRA

ADRA là một mạng lưới hiệu quả, chuyên nghiệp và luôn học hỏi thể hiện tính minh bạch và sự liêm chính. ADRA tiếp cận các quốc gia, trao quyền và lên tiếng vì những người yếu thế và có nguy cơ bị rủi ro nhằm đạt được sự thay đổi bền vững, đo lường được và có đủ tài liệu dẫn chứng trong cuộc sống và trong xã hội.

 

Đọc thêm Sáng kiến